خواننده اصلی ربنا شجریان نبود

من معمولا تلیویزیون مجاهدین را نمی بینم البته بجز برنامه پیک شادی، که آنهم از طریق یوتیوب دنبال می کنم ولی امروز همینطوری زدم کانال مجاهدین، یه آقایی را آورده بودند به نام طاهرزاده تا از خاطرات خودش با شجریان

بیشتر بخوانید