طرح جدید (و عجیب) نمایندگان کنگره آمریکا برای تشدید تحریمها

حتی اگر حوصله تان از کلمه «تحریم» سر رفته مفاد این طرح را مطالعه کنید تا اهمیت آن را دریابید. این طرح فقط به این خاطر عجیب نیست که خواسته های غیر متعارفی (مثلا تحریم کانال اینستکس اروپا) را مطرح

بیشتر بخوانید