بهره گیری هوشمندانه رژیم تروریستی از سازمان های بین المللی

کارهای این رژیم دقیقا همسان کارهای داعش و طالبان و بوکوحرام است اما برخلاف گروههای یادشده، جمهوری اسلامی در عین انجام عملیات تروریستی و آدمکشی طلبکار هم هست و از فرصتها و خلا های موجود در محافل بین المللی و رسانه های خارجی حداکثر بهره برداری را هم می کند.

بیشتر بخوانید