طرح تحریم خیار روی میز کاخ سفید

یک منبع آگاه در کاخ سفید که نخواست نامش را بگوید به خبرنگار ما گفت در ادامه فشارهای حداکثری امریکا علیه آخوندها، ارسال خیار نیز به لیست تحریم ها اضافه خواهد شد و هم اکنون این طرح تهیه و آماده

بیشتر بخوانید

۴۱ سال زیستن در سایه وحشت بزرگ؛ نگاهی به جک هایی که مردم در مصیبت ها میسازند!

شاید در نگاه اول ساختن جک در مصیبت برای شما یک «ابتذال اخلاقی» به شمار بیاید، اما اگر روند تکامل ایرانیان در طول تاریخ _ به ویژه این چهل سال_ را زیر نظر بگیریم، خواهیم دید این روحیه طنازی قسمتی

بیشتر بخوانید