طنز در شاهنامه

همه میدانیم که کیکاووس به کمک چهار عقاب گرسنه که به چهارسوی تخت بسته بود به آسمان رفت اما خیلی از ما نمیدانیم بعدش چه شد. بعدش هیچی، با کله خورد زمین تا یاد بگیرد و دیگر از این کارها

بیشتر بخوانید

«شوخبار امروز»

در زمان کودکی ما مجله طنزی با نام گل آقا منتشر میشد و در میان مطالب و کاریکاتورهای جالبش قسمتی بود تحت عنوان «انگولک جراید» ( البته اگر درست یادم مانده باشد) در این بخش تیترهای مطبوعات را دستکاری و

بیشتر بخوانید

طرح تحریم خیار روی میز کاخ سفید

یک منبع آگاه در کاخ سفید که نخواست نامش را بگوید به خبرنگار ما گفت در ادامه فشارهای حداکثری امریکا علیه آخوندها، ارسال خیار نیز به لیست تحریم ها اضافه خواهد شد و هم اکنون این طرح تهیه و آماده

بیشتر بخوانید

۴۱ سال زیستن در سایه وحشت بزرگ؛ نگاهی به جک هایی که مردم در مصیبت ها میسازند!

شاید در نگاه اول ساختن جک در مصیبت برای شما یک «ابتذال اخلاقی» به شمار بیاید، اما اگر روند تکامل ایرانیان در طول تاریخ _ به ویژه این چهل سال_ را زیر نظر بگیریم، خواهیم دید این روحیه طنازی قسمتی

بیشتر بخوانید