کمدی کلاسیک فخرآور_فومنی با کارگردانی شهرام همایون

برخی اوقات که احساس خستگی می کنید ، خسته از کار روزانه یا کلافگی سیاسی؛ تلوزیون را بزنید رو کانال یک ، آها کانال یک جمهوری اسلامی نه بلکه کانال یک شهرام خان همایون .اگر دیدید شهرام جان داره سکه

بیشتر بخوانید