راه حل نظامی برای فاجعه کرونا عقلانی و علمی نیست، عبدالستار دوشوکی

مشخص است که در این کشور بلا اندر بلا زده که جان آدمیزاد ارزش ندارد طبق معمول نگاه خرافه گونه , تحجرآمیز و امنیتی بر نگاه پزشکی و علمی غلبه کرده است و جمهوری اسلامی در وانفسای خویش بیم از مزاج خیزش خواه مردم ناراضی و “موتاسیون لجام‌گسخته اجتماعی” دارد.

بیشتر بخوانید

جنگ آزادیبخش

یک جنگ نابرابر در جریان است. در خلال این جنگ آزادیبخش که رژیم آن را با گلوله و زندان به مردم تحمیل کرده, زمان تامل, عافیت طلبی, سکوت و نظاره گری نیست. اپوزیسیون و ایرانیان خارج از کشور باید با

بیشتر بخوانید