خط پایان یک تروریست؛ مرگ در آتش/عرفان قانعی فرد

نه جرج بوش و نه اوباما دستور کشتن قاسم سلیمانی را امضا نکردند اما ترامپ به انجام کار تمایل داشت و ظاهرا تحت تاثیر تحلیل مدیر سی آی ای جینا هسپل قرار گرفته بود که تجربه و سابقه ای حرفه ای در حذف تروریست ها دارد.

بیشتر بخوانید