برنامه «باز» های منتصب ترامپ در پنتاگون چیست، حمله به ج.ا ؟ خیر، فرار از افغانستان!

پس از برکناری مارک اسپر از وزارت دفاع توسط ترامپ و تغییرات گسترده در راس پنتاگون گمانه زنی ها اوج گرفته بود که ترامپ ـ با چه انگیزه ای بماند ـ قصد یک «ماجراجویی نظامی» دارد؛ و صد البته چه

بیشتر بخوانید