مجتهدی که دلش “تو سری” میخواست!

در حالات حضرت آیت الله مرحوم علامه حاج شیخ مهدی مازندرانی (استاد روح الله خمینی)  آمده است: آن بزرگوار هر وقت در خودشان احساس غفلت و گناه میکردند همراه با پسر و خادمش به خارج از شهر و باغات و

بیشتر بخوانید