درسی که شاهزاده به ما داد، علیرضا نوری‌زاده

جمعه شب، ساعاتی پیش از به پایان رسیدن قرن چهاردهم و سال ۱۳۹۹ شمسی، باشاهزاده رضا پهلوی گپی جانانه داشتم. از نخستین دیدارمان در لندن ۳۹ سال میگذرد از آن پس بسیار یا به طور خصوصی و یا در رسانه‌های

بیشتر بخوانید

پنجره ای رو به خانه پدری چهارشنبه 19 شهریور؛ دکتر ماشاءالله آجودانی, Sep 9, 2020

در برنامه امروز پنجره ای رو به خانه پدری به میزبانی دکتر علیرضا نوری زاده همراه با شما خوبان به گفتگو با آقای دکتر ماشاءالله آجودانی خواهیم نشست. با ما باشید و برنامه پنجره ای رو به خانه پدری را

بیشتر بخوانید