وقتی به رسانه هایی چو BBC فارسی و توییتر مزدوران سرک میکشید حواستان به نکات ریز و رذالت های خبری باشد!

در توییت بالا اگر توجه کنید ظاهرا دعوا بر سر اختیارات رییسی جنایتکار است اما در همین دعوای تصنعی و جر و بحث های مهندسی شده انتخاباتی، لمپنی به نام علیز تعداد جانباختگان آبان ۹۸ را ۲۳۷ نفر اعلام میکند.

بیشتر بخوانید