هوادار سابق مجاهدین، چشم راست خامنه ای

در سال های بعد از جنگ، زمانی که خمینی مرده بود و خامنه ای تازه به مسند قدرت تکیه کرده بود و رفسنجانی همه کاره جمهوری اسلامی بود، شبی به اتفاق دو نفر از دوستان به دفتر باشگاه استقلال رفتیم

بیشتر بخوانید