فعالان سیاسی خارج از کشور

فعالان سیاسی خارج از کشور ۳ گروه هستند:۱- خود رهبر پندارناز کسانی که در شبکه های اجتماعی به بقیه میگویند “چه کار کنید” تا امثال بنی صدر و مریم رجوی که فرمان “به پا خیزید” و “قیام” میدهند. ۲- خبرنگاران

بیشتر بخوانید