دورویی مسئولین جنایتکار رژیم اسلامی

علی شمخانی عضو شورای امنیت رژیم، یکی از جنایتکارانی است که مثل حسن روحانی در همه سرکوب ها و جنایتهای جمهوری اسلامی در چهل سال گذشته مشارکت مستقیم داشته و یا نقشی فعال داشته اما کمتر مطرح شده است. این

بیشتر بخوانید