آقای باقی، علی زندانی سیاسی نداشت چون کسی را ذوالفقارش زنده نمیگذاشت!

ماله کشان دینی کارشان تلطیف جنایات مسلمانان است. اینها چنان تصویر دروغینی از مسلمانان نقاشی میکنند که اسلام با همه جنایاتش برای طرف مقابل جذاب باشد. آقای عماد الدین باقی که از از قشر ماله کشان دینی است، مقاله ای

بیشتر بخوانید