تاریخچه عملیات رمضان (tweeted by Rollo)

از عملیات رمضان که در تیرماه سال ۶۱ انجام شد بعنوان بزرگترین عملیات زمینی که پس از جنگ جهانی دوم تا آن زمان انجام شده بود نام برده میشود. اما برای بررسی این عملیات باید به کمی قبل تر برگردیم

بیشتر بخوانید