عملیات شبیه سازی شلیک به هواپیمای اوکراینی و تلفات آن

علی فدوی جانشین گروه تروریستی سپاه گفته که ما عملیات شلیک به هواپیمای اوکراینی را شبیه سازی کرده ایم و دوبار از سامانه موشکی شلیک کردیم! باور نمی کنید؟ بفرمایید این هم لینک خبر حالا ممکن است بپرسید این عملیات

بیشتر بخوانید