خانم شیرین عبادی! فقط بگو چه کسی به تو جایزه نوبل را داد؟!

سرکار خانم شیرین عبادی فرموده اند: ما مردم مسلمانی هستیم و به دین خود افتخار می کنیم و حاضر نیستیم بلایی سر دین خودمان بیاید” من نمی خواهم پاسخی به اظهارات ایشان بدهم. فقط خیلی دوست دارم بدانم چه کسانی

بیشتر بخوانید