درخواست عیال محسن رضایی از مقام رهبری

بهش میگم تو آبرو و حیثیت برا ما نزاشتی، آخه چند بار کاندیدا میشی؟ لش خبرت چهار تا دونه رای میاری اونم من به اقدس خانوم اینا رو می اندازم که دست عروسش را بگیره و خانواده گی بروند به تو رای بدهند که آن هم نصفش رای باطله است. آخه من از دست تو کجا برم و به کی شکایت کنم؟ الهی جز جیگر بزنی مرد، الهی زیر تریلی هیجده چرخ بری که اینقدر ما از دستت حرص نخوریم.

بیشتر بخوانید