برج متروپل آبادان فرو ریخت

فرمانداری آبادان: الو تهران. فرمانداری تهران: بله بگوشم _اینجا آبادانه برج #متروپل_آبادان همین الان ریخت نیاز فوری به تجهیزات امدادی و آواربرداری داریم _ تجهیزات امدادی خبری نیست تو خود تهرونم #پلاسکو که ریختا مثل بز نگاه می کردیم. اما

بیشتر بخوانید

فاجعه ای بزرگتر از ویروس کرونا

در سالهای اولیه به قدرت رسیدن آخوندها، پست ها و مناسب بالایی حکومت در دست نیروهای انقلابی بود ولی بدنه سازمانها و وزارتخانه ها و شرکتها و بیمارستانها و دانشگاهها توسط افراد متخصص و تحصیلکرده اداره میشد.

کم کم افراد کارشناس پاکسازی بازنشسته شدند و جای خود را به نیروهای حزب اللهی و ریشو دادند. این افراد با استفاده از سهمیه های خانواده شهدا، جانبازان، رزمندگان و غیره وارد دانشگاهها شدند و بدون اینکه واقعا دروس دانشگاهی را مطالعه کنند با پارتی بازی و زد و بند مدرک گرفتند و با رانت های حکومتی جایگزین افراد متخصص و کارشناس شدند.

بیشتر بخوانید