فرانسه در ترس از فاشیست های مسلمان یکی از مفاخر خود را سانسور کرد

مطلبی در یورو نیوز منتشر شده با عنوان: “بازگشایی مدارس فرانسه با یک دقیقه سکوت به یاد معلمی که سر بریده شد” که کامل اون رو میتوانید با کلیک اینجا بخوانید. در قسمتی از این مطلب آمده: از این ۲

بیشتر بخوانید