فرزند خلخالی: پدرم گفت رضا پهلوی می‌تواند به ایران بازگردد/ از کلیه محاکمات فیلمبرداری شده است

گفتگوی زیر در تاریخ ۲۴ آذر ۱۳۹۰ در وبسایت “تاریخ ایرانی” منتشر شده. تنها سؤال اینست که چرا فرزندان حضرت آیت الله (مهدی صادقی و فاطمه گیوی) از به کار بردن لقب پر آوازه ابوی برای خود و فرزندان ابا

بیشتر بخوانید