دروغ قرن (۴)

مصدق و یارانش نمی دانستند مذاکره با طرف خارجی با کشتی گرفتن در زورخانه فرق دارد. در مذاکره با طرف خارجی باید واقع بین بود تا معامله برد-برد انجام بشود. با پرخاشگری و گزافه گویی هیچوقت طرف خارجی کوتاه نمی آید.

بیشتر بخوانید

دروغ قرن (۳)

در طول 28 ماهی که مصدق حکومت کرد. یک قطره هم نفت صادر نشد بلکه با خروج انگلیس ها صنعت عظیم نفت تعطیل شد. زندگی مردم سخت تر شد. دولت همه ذخایر مالی را مصرف کرد و کلی بدهی بالا آورد. مصدق این اواخر حاضر شد با تخفیف 50% و دربرابر کالا نفت بفروشد که موفق نشد. در تاریخ ایران به این کار می گویند ملی کردن نفت!!

بیشتر بخوانید