دروغ قرن (۵)

واقعا شرم بر همه کسانی که چنین خیانتی را مرتکب شدند و برای رسیدن به قدرت، بی اخلاقی و ناجوانمردی را در سپهر سیاسی ایران به اوج خود رساندند. 

البته این لکه ننگ بر دامن محمدرضا شاه هم هست که آنقدر ترسو وزبون بود که نخست وزیر کشورش را دشمنان پدرش ترور کردند و او اعتراض نکرد و مقابل آنها ایستادگی نکرد.

بیشتر بخوانید

ترورهای فدائیان اسلام؛ از احمد کسروی تا حسین علاء

در روز دوم یا سوم محاکمه کسروی شخصی به نام “جواد مظفری” به دادگاه آمد و با هفت تیر، “کسروی” و منشی او “حدادپور” را زد. حسین امامی بعد از قتل کسروی به داخل اتاق دادگاه رفت و با چاقو شکم کسروی را پاره کرد.

بیشتر بخوانید