فارغ از سرسپردگی خامانوف به روسیه، او بی نهایت حقیر و‌حسود است و رییس جمهور اوکراین دقیقا چیزهایی دارد که او ندارد؛ محبوبیت و مقبولیت و شجاعت!

خود ادیب پنداری یک کوتوله برای شناخت مشکلات روحی خامنه ای ، باید او‌ را در خاطرات اطرافیانش جستجو‌کرد. براساس روایت‌های مکرر، در سال‌های نخستین پس از انقلاب اسلامی، سید علی خامنه‌ای که خیلی دوست داشته خودش را به شاعران

بیشتر بخوانید