سقوط شهر فراه: یک گام تا تکمیل پازل در جبهه غربی

ساعتی پیش شواهدی منتشر شدند که سقوط فَراه (مرکز استانی به همین نام در همسایگی ایران) را تایید میکنند. حمله طالبان دیشب با مقاومت سختی مواجه شده بود، گفته میشود تحول امروز با توافق حاصل شد. Governor’s House #Farah via

بیشتر بخوانید