فرق ترامپ با رهبران شیاد اروپا

در این میان ترامپ از مقوله دیگری است. برخلاف تبلیغات چپ های افراطی و مافیای رسانه های گلوبالیسم، ترامپ مثل دیگر سیاستمداران مطرح جهانی حقه باز نیست و ظاهر و باطنش یکی است. ترامپ بارها نشان داده که در کنار مردم ایران است. مطمئنا ترامپ نام و خاطره نیکی از خود نزد ایرانیان بجا خواهد گذاشت.

بیشتر بخوانید