یک قدم تا به خاک سیاه نشستن؛ برای نخستین ‌بار در طول تاریخ ایران تشکیل سرمایه از مصرف سرمایه عقب افتاد- فریدون خاوند (کلیپ کوتاه)

سازمان ملی بهره‌وری ایران، با هشدار نسبت به وضعیت اقتصادی کشور می‌گوید، برای نخستین‌بار در طول تاریخ ایران، تشکیل سرمایه از مصرف سرمایه در ایران ، عقب افتاده است.

بیشتر بخوانید

لیبرالیسم چیست و نئولیبرال کیست؟ فریدون خاوند

شعار‌های اعتراضی علیه نئولیبرالیسم در مراسم بزرگداشت شانزدهم آذر سال جاری از سوی شماری از دانشجویان دانشگاه‌ها در تهران، با واکنش‌های فراوان و متفاوت و گاه متضاد در کانون‌های روشنفکری و محافل سیاسی و اجتماعی ایرانی هم در درون و

بیشتر بخوانید