سخن گفتن قبر با مومن و کافر

در کتاب اصول كافى روایت شده است از امام صادق (عليه‏السلام) كه فرمود: نيست محل قبرى مگر آن كه هر روز، سه مرتبه سخن می گويد كه منم خانه خالى، منم خانه كهنه كننده، منم خانه كرم، فرمود: چون بنده

بیشتر بخوانید