فقط در جمهوری اسلامی؛ در آشپزخانه مرکزی زندان فشافویه انگشت آشپز غذای زندانیان شد!

۱۴ اردیبهشت ۱۴۰۰ – سایت اطلس زندان‌های ایران prisonatlas وضعیت آشپزخانه مرکزی زندان تهران بزرگ (فشافویه) را در فاصله مهر ۱۳۹۹ تا اردیبهشت ۱۴۰۰ بررسی کرده است. روایات شاهدین متعدد وضعیت نگران‌کننده‌ای را ترسیم می‌کند که می‌تواند به عنوان سهل‌انگاری

بیشتر بخوانید