عقب نشینی ۳ قایق ایرانی از آبهای عربستان سعودی پس از شلیک تیر اخطار

ریاض: سه قایق ایرانی در روز پنجشنبه در آبهای سعودی مشاهده شد. قایقها به محض ورود به آبهای سعودی شناسایی شدند و به آنها اخطارهای مكرر داده می شود كه متوقف شوند. هنگامی که قایق ها از توقف خودداری کردند،

بیشتر بخوانید