پیام شاهزاده درباره قتل روح الله زم

وحشت بزرگ نظام‌های توتالیتر در اواخر عمر، چرخش فرزندان نزدیکان‌شان علیه نظام و افشای اسرارشان است. قتل روح‌الله زم برای ارعاب روح‌الله‌های دیگری است که در راه این چرخشند. فرزندان بیدار ایران‌زمین اجازه نخواهند داد که این تلاش‌های مذبوحانه -نقض

بیشتر بخوانید