فیلم پورن ریحانه پارسا و مرگ آزاده نامداری و قرارداد چین و حواسی که پرت شدن و نشدنش فرقی ندارد!

از صبح که خبر قرارداد جمهوری اسلامی با چین در فضای مجازی مورد نکوهش قرار گرفته است، سربازان گمنام امام زمان ابتدا خبر «فیلم پورن» هنوز ساخته نشده ریحانه پارسا را برجسته کردند، اما خب جواب لازم را نداد و

بیشتر بخوانید