پیام شاهزاده رضا پهلوی در محکومیت «قرارداد ننگین ۲۵ساله» جمهوری اسلامی با چین

هم‌میهنان عزیزم،
رژیم حاکم بر کشورمان در قراردادی ۲۵ساله و ننگین با چین، در پی تاراج منابع طبیعی کشور و پذیرش ارتش بیگانه در خاک میهن‌مان است.

بیشتر بخوانید