شواهد پشتیبانی قطر از حزب الله لبنان
گزارش تکان دهنده روزنامه معتبر «تسایت» آلمان

روزنامه «تسایت» (وزین ترین و معتبرترین روزنامه آلمان) گزارشی را منتشر کرده است که در خودش «دینامیت» دارد: بر مبنای آن بازیگرانی در داخل حکومت قطر در پشتیبانی مالی و تسلیحاتی حزب الله لبنان در مقیاس عظیم دست داشته اند.

بیشتر بخوانید