برده داری صنعتی: نحوه رفتار یکی از بزرگترین شرکتهای قطعه سازی ایران با کارگران

این اطلاعیه را قطعه سازی «کروز» (یکی از بزرگترین شرکتهای قطعه سازی ایران) چهارشنبه ۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۹(ضمنا در ماه رمضان!) نصب کرده است: خود مطلب نیاز چندانی به شرح ندارد، محتوی و لحن اطلاعیه به اندازه کافی گویا ست. دوستانی

بیشتر بخوانید