زنان، از انقلاب مشروطه تا انقلاب سفید-6

قمر المولوک وزیری فقط یک هنرمند نبود بلکه یکی از زنان شجاعی بود که راه را برای حضور زنان در فعالیتهای اجتماعی هموار کرد. قمر در سال ۱۲۸۴، چند سالی پیش از برپایی جنبش مشروطیت در خانواده‌ای مذهبی زاده شد.

بیشتر بخوانید