ویدئوی «جنگ تا آخرین نفس» نیروهای دولت افغانستان در قندهار!

در ویدئو کاروان طویلی از نیروهای دولت کابل نشان داده میشود که پس از یک توافق با طالبان منطقه زندان قندهار را ترک میکنند. طالبان طبق معمول تمام زندانیان را رها کردند. As usual ANDSF and prison authorities struck a

بیشتر بخوانید