سقوط دو مرکز استان دیگر بدست طالبان

امروز شواهدی منتشر شدند که سقوط قندوز و سر پل (مرکز دو ولایت افغانستان به همین نامها) را تایید میکنند. این دو استان در شمال افغانستان قرار دارند، قندوز با تاجیکستان هم مرز است. NDS HQ in #Kunduz #Afghanistan pic.twitter.com/qHCnPjX4JR

بیشتر بخوانید