پوچ بودن وعده های مذهبی

چهل سال تجربه زندگی زیر سایه جمهوری اسلامی بخوبی نشان داد که اصلا هیج یک از حرفها و قول و قرارها و پیش بینی های آخوندها قابل اطمینان نیست و در هر شرایطی بلدند برای محقق نشدن وعده هایشان یک بامبولی سرهم کنند.

راستش را بخواهید ریشه این حقه بازیها و پدرسوختگی اینها در روایات و احادیث نهفته است. برویم و به دو تا از این روایات نگاهی بیاندازیم:

بیشتر بخوانید