قابل توجه عشاق الفلسطین: هزاره‌های افغانستان در معرض نسل‌کُشی

رهبر حزب وحدت اسلامی نوین افغانستان پنج سال گذشته را از مرگ‌بارترین سال‌ها برای هزاره‌های این کشور دانسته. بنا به گفته عباس ابراهیم‌زاده، این قوم در معرض شدیدترین حمله‌ها قرار گرفته است.

بیشتر بخوانید