تحلیل رابرت فیسک از “انقلاب‌های جدید” در خاورمیانه

انقلاب‌ها مثل جریان برق هستند؛ مثل شوک الکتریکی غیرمنتظره! قربانی‌ها در ابتدا فکر می‌کنند دچار زنبورگزیدگی شده‌اند، و بعد متوجه می‌شوند که تمام خانه‌ای را که در آن زندگی می‌کنند، برق گرفته است.

بیشتر بخوانید

امواج ملیت گرائی بر ساحل خاورمیانه

آنچه این روزها در عراق و لبنان شاهد آن هستیم بازگشت ملیت گرائی به کشورهای اسلامی خاورمیانه است. پیامی که از عراق و لبنان میشنویم یک چیز است. ما همه فارغ از اعتقادات دینی هموطن هستیم. ما همه عراقی هستیم.

بیشتر بخوانید

جانا، غم لبنان کشت ما را ؛ به یاد سهراب و ندا و امیر

هنوز در خلوتم گاهی صدای نفس نفس زدن خود را میشنوم. صدای پای چکمه ها و گلوله ها، صدای پای اوباش اجیر کرده سردار همدانی، صدای پای مرتضوی، صدای پای کهریزک، و‌کابوسی که رها نمیکند مرا… آنچه بر نسل ما

بیشتر بخوانید