از فرط دشمنی با امریکا تنبانش روبلی شد!

جمهوری اسلامی تصمیم گرفته دلار امریکا را از مبادلات تجاری و پولی خود حذف کند و روبل روسی را جایگزین آن نماید!! فکر نکنید این شکل از لج بازی فقط در دوره خامنه ای پدید آمده و در تاریخ ایران

بیشتر بخوانید