ماجرای شلاق خوردن من

همون دیوار طولی بازداشتگاه. نیمکت فلزی ته بازداشتگاه رو به‌صورت طولی دادن هوا. شد اندازهٔ قدم تقریباً. هر دستمو با یه دستبند بستن به یه پایه‌ش. شروع کردم به گریه و التماس: تو رو امامِ حسین یواش بزن. تو رو حضضضضرت زینب یواش بزن. تو رو به پهلوی شکستهٔ حضرت فاطمه یواش بزن. نمی‌دونستم چطور التماس کنم. نمی‌تونم ترسم رو توصیف کنم. افسره یه حوله باهاش بود. اومد موهای پشت سرمو کشید مشت زد تو صورتم که دهنمو باز کنم حوله رو بکنه تو دهنم که خفقون بگیرم اعصاب سرکار خرد نشه.

بیشتر بخوانید

عربستان سعودی رسما مجازات شلاق را در این کشور لغو کرد

در میان خبرهای ناگوار که مرتب از کشورهای اسلامی می آید؛ یک خبر خوب هم منتشر شده که طبق معمول مافیای رسانه های چپول آنرا پوشش نداده اند. البته چند ماه پیش این تقاضا از سوی درباره سعودی به دادگاه

بیشتر بخوانید