این همه «لولو» آمده به عشق رهبر آمده

پس از دهه شصت و حذف شدن انقلابیونی چو‌ رجوی و بازرگان و بنی صدر و ابراهیم یزدی پست فطرت، دهه هفتاد دهه ای بود که تمام انتخابات ها کاملا مهندسی شده بود. اگر بخواهیم به شروع بازی بد و

بیشتر بخوانید