یک درس از اسرائیل

-آقای مئیر داگان, ژنرال ارتش اسرائیل که در جنگهای شش روزه, یوم کیپور و لبنان شرکت داشته و مدال شجاعت گرفته, و بعد هم به مدت ۱۰ سال رئیس موساد و Top Spy بوده, در سن ۶۷ سالگی (۲۰۱۲) مبتلا

بیشتر بخوانید