اسلام فرق ماساژ با مشتمال را نمی داند

من که سالهاست از ایران دور هستم و نمیدانم اوضاع ماساژ رفتن چگونه است. البته خبرهای جسته و گریخته ای از دستگیری ماساژورهایی که جنس مخالف را ماساژ داده اند را خوانده ام ولی نمیدانم چطور یک مرد حاضر میشود

بیشتر بخوانید