پنجره ای رو به خانه پدری چهارشنبه 19 شهریور؛ دکتر ماشاءالله آجودانی, Sep 9, 2020

در برنامه امروز پنجره ای رو به خانه پدری به میزبانی دکتر علیرضا نوری زاده همراه با شما خوبان به گفتگو با آقای دکتر ماشاءالله آجودانی خواهیم نشست. با ما باشید و برنامه پنجره ای رو به خانه پدری را

بیشتر بخوانید

دولت, ملت, مشروطه؛ دکتر ماشاءالله آجودانی (۴۳ دقیقه- فوق العاده)

آزادی از نظر میرزا فتحعلی آخوندزاده هر انسانی که پای به دنیا می‌گذارد، باید از نعمت آزادی کامل بهره‌مند بشود. وی آزادی کامل را متشکل از دو نوع آزادی می‌داند: یکی آزادی روحانی و دیگری آزادی جسمانی. وی معتقد است

بیشتر بخوانید