آخوند هم از سَرِ این مردم زیادیه!

وقتی کامنت های زیر لینک امینا ماهر رو خوندم یاد این جمله که سال ها پیش از یک قاضی عالیرتبه شنیده بودم افتادم؛ آخوند هم از سَرِ این ملت زیادیه! آیا قضاوت و “گیر” دادن و بر حسب ظاهر افراد

بیشتر بخوانید

گفت‌وگو با مانیا اکبری (مادر) و امینا ماهر که در کودکی توسط یکی از بستگانش مورد تجاوز قرار گرفته

مانیا اکبری نوشت: عباس جان يادت هست هر شب منزل ما بودى و مى نشستى با ذوق صحنه هاى ضبط شده از زندگى خصوصى من را با پسر خودم و پسر همسرم تماشا مى كردى؟ همان فيلمهايى كه به دليل

بیشتر بخوانید