مانیفست مشروطه خواهی- بخش سوم

در قسمتهای قبلی بطور خیلی خلاصه و فشرده محورهای زیر را بیان کردیم: 1– پایبندی به استقلال و تمامیت ارضی 2- نظام حکومتی 3- سکولاریسم و جدایی دین از حکومت 4- حقوق زنان 5- قانون اساسی 6- تفکیک قوا و

بیشتر بخوانید

مانیفست مشروطه خواهی- بخش دوم

5- قانون اساسی پیش نویس قانون اساسی باید بر اساس منشور حقوق بشر سازمان ملل تهیه گردد که در آن آزادی بیان، طرز پوشش، مکان، شغل، مذهب و دسترسی به اطلاعات برای همه شهروندان برسمیت شناخته گردد. همچنین باید راهکاری

بیشتر بخوانید

مانیفست مشروطه خواهی- بخش نخست

مقدمه- استقرار و شکل گیری دمکراسی در کشورهایی که گرفتار مذهب و استبداد هستند با موانع آشکار و پنهان زیادی مواجه است. از جمله آنها پا نگرفتن احزاب سیاسی است. هیچ کشوری را نمی توان یافت که بدون داشتن احزاب

بیشتر بخوانید